ΠαρασκευήΚατανοώ την ανησυχία σου
με την παρατεταμένη έλλειψη τρικυμίας
όμως μην συσσωρεύεις πέτρες στον ορίζοντα
βαραίνει η απουσία 
και θα ζητήσει περαιτέρω άδεια

η δειλή 

Και εγώ καυγάδισα με τα όνειρα 
που ξέχασες στο μαξιλάρι
αλλά δεν εξόρισα την νύχτα
που αγκαλιάζει την φυγή σου