Τετάρτη


Ποτέ δεν έσκυψαν οι πόρτες

παρά μόνο κλειδιά έμαθα να λυγίζω
όσο και αν πόθησα ζωή γενναία
ανήμερο άτι να 'μερώσω