Παρασκευή


Φυλακισμένη
σε πύργο
ανέλπιδης προσπάθειας
αγωνιώ για τερματισμού
ή έστω εκκίνησης
σημείο

ποιός έχασε και ποιός δεν ανακαλύπτει;