Σάββατο


Μισοπιωμένες επιθυμίες
κι μια καπνισμένη
ίσαμε το φίλτρο
αναμονή...
ραγίσανε οι ώρες
κάτω από το πολικό ψύχος
της παραίτησης


_MyRto_