Παρασκευή

Sometimes...


Μην με πλησιάζεις σήμερα
Ακούγονται παράφωνες
οι στρογγυλεμένες γωνίες μου
ξεκούρδιστες οι αντοχές
επιθέσεις δεν αντέχουν

sometimes you just fall and fall
no net to stop you…


MiRiam