Κυριακή


Πόσες φορές στα μάτια σου μ αντίκρισα
Κομματιασμένος έφτανες
στα τοξωτά γεφύρια μου
ίσα – ίσα για να πλάσεις
και πάλι από την αρχή
τον μύθο που θα πέθαινε στα χέρια μου
με το πρώτο της αυγής ψιθύρισμα

Πόσες φορές στα μάτια σου μ αντίκρισα
με τις λέξεις να αιωρούνται
λίγο πιο ψηλά από το νερό της νύχτας
που κυλούσε από τα δάκτυλά σου
μέχρι τα διψασμένα χείλη
του ανοχύρωτου πηγαδιού μου

Πόσες φορές στα μάτια σου μ αντίκρισα
κι ούτε μια φορά δεν σκέφτηκα
από τα κομμάτια σου γεμάτη
την δεύτερη φάση της παλίρροιας


MiRiam.