Κυριακή
Ματώνει
η προσμονή
επώδυνη στέρηση
Χαράζει
επείγον μήνυμα αγάπης
στης μοίρας
τις αλληλοσυγκρουόμενες γραμμές

Δεν υπάρχουν σχόλια: