Κυριακή

Just words

Θα αρκούσε να πω

"απλά θα κάτσω στην γωνία που άφησες το μολύβι
και θα χαϊδεύω απαλά την λέξη
κάτω από την σκιά του ανθρώπου
- όχι δεν θα ερμηνεύσω γράμματα
το υποσχέθηκα εξάλλου-
χωρίς να δακρύζω για την υπογραφή στην στέρηση"

αλλά η ημέρα μας
είναι απλά ο χρόνος
διαιρεμένος σε ώρες

και

επιθυμίες

 
P.S.

just a night talk with a loved one
sitting near the fireplace
and enjoy good company and drinks


MiRiam.